dissabte, 15 de gener de 2011

LA CASA


Passa d'habitació en habitació
i posa els objectes al seu lloc.
Fitxat-hi bé en com s'escriuen.